HOME > 재고검색 > 견적요청
Total 1,542

㈜씨엔에스전자는 고객 만족을 목표로 최대한 빠른 견적 회신 드리도록 하겠습니다.
원하시는 부품을 선택하시고 맨 아래 견적요청 버튼을 누르시면 견적요청페이지로 이동합니다.
소량 샘플 대응도 가능하오니 많은 문의 바랍니다.

선택 부품번호 제조사 부품설명 재고수량  
TS5A3359DCUR TI VFSOP-8PIN/PB-FREE 34,699
TSB41AB2PAP T.I TQFP-64PIN/PB-FREE 20
TSB43AB23IPDTEP T.I TQFP-128PIN/PB-FREE 10
TSC2003IZQCR T.I VFBGA-48PIN/PB-FREE 50
TSC2007IYZGT T.I DSBGA-12PIN/PB-FREE 320
TSC2046IPWR T.I TSSOP-16PIN/PB-FREE 50
TSC2046IRGVR T.I QFN-16PIN/PB-FREE 25
TSC2046IZQCR T.I VFBGA-48PIN/PB-FREE 25
TSW-105-10-G-D-RA SAMTEC CONNECTOR/PB-FREE 20
TUSB8041RGCR TI 64-VQFN(9x9)/PB-FREE 3
TVP5146PFP T.I HTQFP-80PIN/PB-FREE 5
TVP5147M1PFPR TI HTQFP-80/PB-FREE 590
TVP5150AM1IPBSR T.I TQFP-32PIN/PB-FREE 1
TVP5154PNP T.I TQFP-128PIN/PB-FREE 74
TW2866-LA2-GR TECHWELL LQFP-128PIN/PB-FREE 32
TXB0104RGYR TI VQFN-14PIN/PB-FREE 2,920
TXB0108PWR 30
UA7805CKCS T.I TO-220/PB-FREE 1
UA7812CKTTR T.I 2
UA78L05ACDR T.I SOIC-8PIN/PB-FREE 3
UA78L06ACPK T.I SOT-89 5
UA7905CKCS T.I TO223-3/PB-FREE 10
UC3707DW T.I SOIC-16PIN/PBFREE 105
UCD3020RGZT T.I VQFN-48PIN/PB-FREE 175
UCLAMP2511T.TCT SEMTECH SLP1006P2T/PB-FREE 60
ULN2803AFWG TOSHIBA SOL-18PIN/PB-FREE 100
UPA2451CTL-E1-A NEC MSOP-6PIN/PB-FREE 1,056
UPA2451CTL-E1-A NEC MSOP-6PIN/PB-FREE 1,100
UPC2746TB-E3 NEC SOT-363 330
UPC2746TB-E3 NEC SOT-363/PB-FREE 330
UPC8182TB-E3 NEC TSSOP-6PIN/PB-FREE 1,052
UPD71088C DIP20 2
USB3343-CP-TR SMSC QFN-24/PB-FREE 285
VDA2810NTA ANASEM PB-FREE 2,500
VLCF4020T-470MR39 TDK INDUCTOR/PB-FREE 50
VLCF5020T-2R7N2R2-1 TDK INDUCTOR/PB-FREE 2,526
VLF12060T-150M5R0 6
VLF3012AT-100MR49 TDK FIXEDINDUCTOR/PB-FREE 6
VLP4612T-1R0M1R5 TDK INDUCTOR/PB-FREE 356
VLP8040T-1R0N INDUCTOR/PB-FREE 40
VN16-050J-671JT SERATECH Varistor 240
VN16-180J-301JT SERATECH Varistor 1,826
VN32-330M-112/3216 84
VN750PT STM TO-252-5/PB-FREE 18
VS16-180A-100JT 66
W25Q16JVSSIQ WINBOND SOIC-8PIN/PB-FREE 164
W25Q256FVEIG WINBOND WSON-8PIN/PB-FREE 30
W25Q64FVSSIG WINBOND SOIC-8PIN/PB-FREE 69
W25Q64JVSSIG WINBOND SOIC-8PIN/PB-FREE 52
W25Q64JVSSIQ WINBOND SOIC-8PIN/PB-FREE 1,483
W25X10BVSNIG WINBOND SOIC-8PIN/PB-FREE 9
WBC4-4LC COILCRAFT PB-FREE 1,550
WF04H1000BTL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(1005사이즈 100R 0.1%) 9,150
WF04H3300BTL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(1005사이즈 330R 0.1%) 9,550
WF04H4701BTL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(1005사이즈 4.7K 0.1%) 9,300
WF04H49R9BTL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(1005사이즈 49R9 0.1%) 9,610
WR02X1000FAL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(0201사이즈 100R F급) 14,000
WR02X1272FAL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(0201사이즈 12.7K F급) 14,000
WR02X2201FAL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(0201사이즈 2.2K F급) 14,000
WR02X2212FAL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(0201사이즈 22.1K F급) 14,000
WR02X2400FAL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(0201사이즈 240R F급) 14,000
WR02X2433FAL WALSIN CHIPRESISTOR 0
(0201사이즈 243K F급) 14,000
WS2812B WORLDSEMI LED/PB-FREE 200
WSK02N60 WST TO-220/PB-FREE 26
WSK730 WST TO-220 50
WSK830 WST TO-220 65
WSR5R0100FEA VISHAY RESISTOR/PB-FREE 3
XAL4020-152MEC COILCRAFT INDUCTOR/PB-FREE 2,790
XAL5030-222MEC COILCRAFT INDUCTOR/PB-FREE 2,921
XAL7030-332MEC COILCRAFT INDUCTOR/PB-FREE 2,443
XC6209F152MR TOREX SOT-25 2,000
XC6209F182MR TOREX SOT-25/PB-FREE 1,605
XC6210A332MR-G TOREX SOT-25-5/PB-FREE 10
XC6210B332MR TOREX SOT-25/PB-FREE 4
XC6SLX45-2CSG324C XILINX BGA-324PIN/PB-FREE 13
XF2M-4015-1A OMRON CONNECTOR 757
XFL4012-471MEC COILCRAFT SOT23-5/PB-FREE 4,765
XIO1100ZGB T.I BGA-100PIN/PB-FREE 15
XIO2000AGZZ T.I BGA-201PIN/PB-FREE 9
XP162A12A6PR TOREX SOT89/PB-FREE 150
XRJF-01J-0-E11-010 N/A CONNECTOR/PB-FREE 6
XRJF-01J-0-E11-010 RJ-45 6
X-TAL24MHZ18PF3225SIZE ANY SMD3225/PB-FREE 100
X-TAL25MHZ9PF3225SIZE ANY SMD3225/PB-FREE 100
XTR101AU T.I SOIC-16PIN/PB-FREE 63
XTR114UA T.I SOIC-14PIN/PB-FREE 89
YG802C06 FUJITZ TO-220 20
YG802C10R FUJITZ TO-220 23
YG805C06 FUJITZ TO-220 34
YH396-02V_하우징 28
YH396-03P_커넥터 6
YH396-03V_하우징 27
YH396-2P 36
ZT3232ECN ZYWYN 10
ZX360D-B-10P(30) HIROSE USB3.0MICROB/PB-FREE 1,945
ZXMD63C03XTA DIODES MSOP-8PIN/PB-FREE 25
꼬마전구1W12V 230
리드저항100 0.1% 1/4W 0
리드저항3K 0.1% 1/4W 0
리드저항6.2K 0.1% 1/4W 0
리드저항(흑색권선저항)10 1% 5W 0
링코일 15MM VeticalType(S/T) 100
무극성10UF50V 삼화 13
저항(RES)10R/6432/1W 85
칩저항0.1옴 1% 6432(2512)사이즈 0
칩저항100옴 0.1% 3216(1206)사이즈 0
탄탈10UF35V 30
핀헤더2.54MM2x20S/T높이11MM 38
핀헤더2.54MM2X23SMD CONNFLY(JINLING) PINHEADER 23
핀헤더2MM2X20S/T CONNFLY(JINLING) PINHEADER 1,075
핀헤더2MM2X20SMD CONNFLY(JINLING) PINHEADER 80
핀헤더2MM2X25S/T CONNFLY(JINLING) PINHEADER 698
핀헤더2MM2X6S/T CONNFLY(JINLING) PINHEADER 1,390
핀헤더소켓2.54MM1X20 CONNFLY 44
헤더소켓2.54MM1X4S/T CONNFLY HEADERSOCKER 40
헤더소켓2.54MM2X10S/T CONNFLY HEADERSOCKER 44
헤더소켓2.54MM2X20S/T CONNFLY HEADERSOCKER 1,030
헤더소켓2.54MM2X20S/T CONNFLY HEADERSOCKER 1,200
헤더소켓2.54MM2X23SMD CONNFLY(JINLING) HEADERSOCKER 66
헤더소켓2MM2X1S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 197
헤더소켓2MM2X15S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 400
헤더소켓2MM2X17S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 394
헤더소켓2MM2X2S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 1,350
헤더소켓2MM2X20S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 173
헤더소켓2MM2X20SMD CONNFLY(JINLING) HEADERSOCKER 218
헤더소켓2MM2X20SMD 엔터테크 HEADERSOCKER 1,792
헤더소켓2MM2X22S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 210
헤더소켓2MM2X25S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 1,288
헤더소켓2MM2X26S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 4
헤더소켓2MM2X3S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 1,400
헤더소켓2MM2X5S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 2
헤더소켓2MM2X6S/T 엔터테크 HEADERSOCKER 2,100
견적요청 견적확인
 1  2  3  4  5  6  7  8
서울시 구로구 구로2동 1258번지 중앙유통단지 라3610-3611호
대표전화 : 070-4738-1100~1101 팩스 : 0505-333-8745 사업자번호 : 113-86-43522 대표이사 : 김형은
전자세금계산서 email: yhjung@cselec.co.kr 대표 e-mail : sales1@cselec.co.kr
  Copyright ⓒ HDWEB All rights reserved.