HOME > 재고검색 > 견적요청
Total 1,542

㈜씨엔에스전자는 고객 만족을 목표로 최대한 빠른 견적 회신 드리도록 하겠습니다.
원하시는 부품을 선택하시고 맨 아래 견적요청 버튼을 누르시면 견적요청페이지로 이동합니다.
소량 샘플 대응도 가능하오니 많은 문의 바랍니다.

선택 부품번호 제조사 부품설명 재고수량  
AD7147ACPZ-1500RL7 AD LFCSP-24 97
AD7147ACPZ-500RL7 AD 24-LFCSP-WQ(4x4)/PB-FREE 120
AD7224KR-1 A.D WIDESOIC-20PIN 57
AD7392ARZ A.D WIDESOIC-20PIN/PB-FREE 150
AD7528LP A.D PLCC-20PIN 5
AD7738BRUZ A.D TSSOP-28PIN/PB-FREE 4
AD7810YR A.D SOIC-8PIN 7
AD8021ARZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 12
AD8029ARZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 1
AD8031ARZ 1
AD8031ARZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 6
AD8031ARZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 91
AD817ANZ A.D DIP-8PIN/PB-FREE 1
AD8205YRZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 1
AD8312ACBZ A.D WLCSP-6PIN/PB-FREE 10
AD8313ARMZ A.D MSOP-8PIN/PB-FREE 14
AD8315ARMZ A.D MSOP-8PIN/PB-FREE 9
AD8361ARMZ A.D MSOP-8PIN/PB-FREE 5
AD8362ARUZ A.D MSOP-8PIN/PB-FREE 333
AD8367ARUZ A.D TSSOP-14PIN/PB-FREE 2
AD8532ARMZ A.D MSOP-8PIN/PB-FREE 5
AD8692AR A.D SOIC-8PIN 2
AD9388BSTZ-150-U1 A.D PB-FREE 19
AD9760ARZ AD SOIC-28PIN/PB-FREE 5
AD9850BRSZ A.D SSOP-28PIN/PB-FREE 1
AD9852ASTZ A.D LQFP-80PIN/PB-FREE 4
AD9852ASVZ A.D TQFP-80PIN/PB-FREE 24
AD9857ASTZ A.D LQFP-80PIN/PB-FREE 181
AD9884AKS-100 A.D MQFP-128PIN 198
AD9889ABBCZ-80 A.D CSPBGA-76PIN/PB-FREE 25
AD9898KCP-20 A.D LFCSP-48PIN 5
ADAU1592ACPZ A.D LFCSP-48PIN/PB-FREE 10
ADF4106BRUZ A.D TSSOP-16PIN/PB-FREE 6
ADF4117BRU A.D TSSOP-16PIN 1
ADF4153BCPZ A.D LFCSP-20PIN/PB-FREE 4
ADF4157BRUZ A.D TSSOP-16PIN/PB-FREE 10
ADF4360-2BCPZ A.D LFCSP-24PIN/PB-FREE 1
ADF5904WCCPZ AD 32-LFCSP-WQ(5x5)/PB-FREE 6
ADG3247BCPZ A.D LFCSP-40PIN/PB-FREE 10
ADG407BP A.D PLCC-28PIN 1
ADG409BR AD SOIC-16PIN 70
ADG419BRZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 1
ADG426BRSZ A.D SSOP-28PIN/PB-FREE 10
ADG506AKRZ A.D SOICWIDE-28PIN/PB-FREE 6
ADG711BR A.D SOIC-16PIN 15
ADG712BRU A.D TSSOP-16PIN 2
ADG787BRMZ-REEL AD MSOP-10PIN/PB-FREE 6,406
ADM2483BRWZ A.D WIDESOIC-16PIN/PB-FREE 969
ADM809MARTZ A.D SOT-23/PB-FREE 30
ADP1710AUJZ-1.0-R7 A.D TSOT23-5/PB-FREE 25
ADP2300AUJZ A.D SOT-6PIN/PB-FREE 1,135
ADP3335ARMZ-3.3-RL7 A.D MSOP-8PIN/PB-FREE 10
ADP3367AR A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 2
ADR361BUJZ-REEL7 AD SOT23-5/PB-FREE 3,500
ADR364AUJZ AD TSOT-23-5/PB-FREE 2
ADR364AUJZ-REEL7 AD SOT23-5/PB-FREE 5,233
ADR365BUJZ-REEL7 AD SOT23-5/PB-FREE 3,021
ADR421ARZ 1
ADS1110A7IDBVT T.I SOT23-6/PB-FREE 5
ADS1252U T.I SOIC-8PIN 1
ADS62P42IRGCT T.I VQFN-64PIN/PB-FREE 25
ADS62P45IRGCT T.I VQFN-64PIN/PB-FREE 1
ADS7807P TI 10
ADS7844E T.I QSOP-20 4
ADS7888SDCKT T.I SC70-6/PB-FREE 20
ADS7945SRTET TI WQFN-16PIN/PB-FREE 732
ADS8322Y T.I TQFP-32PIN 8
ADS8326IBDGKT T.I MSOP-8PIN/PB-FREE 5
ADS8341E T.I SSOP/QSOP-16PIN/PB-FREE 3
ADS8342IPFBT T.I TQFP-48PIN/PB-FREE 2
ADS8505IDW T.I SOIC-28PIN/PB-FREE 20
ADS8517IDW T.I SOIC-28PIN/PB-FREE 20
ADT7302ARTZ AD SOT-23/PB-FREE 10
ADT7410TRZ AD SOIC-8PIN/PB-FRREE 6
ADUC848BCPZ62-3 A.D LFCSP-56PIN/PB-FREE 6,749
ADUC848BCPZ62-5 A.D LFCSP-56PIN/PB-FREE 10,560
ADUC848BSZ32-5 A.D TQFP-52PIN/PB-FREE 3,043
ADUM3440CRWZ A.D WIDESOIC-16PIN/PB-FREE 4
ADUM5240ARZ A.D SOIC-8PIN/PB-FREE 5
ADUM6402ARWZ A.D SOIC-16PIN/PB-FREE 3
ADV202BBC-150 A.D SPBGA-144PIN 2
ADV7180BCPZ AD LFCSP-40PIN/PB-FREE 511
ADV7189BBSTZ A.D LQFP-80PIN/PB-FREE 6
ADV7393BCPZ A.D LFCSP-40PIN/PB-FREE 68
ADV7403KSTZ-140 A.D LQFP-100PIN/PB-FREE 4
ADXL321JCP A.D LFCSP-16PIN/PB-FREE 15
ADXL322JCP A.D LFCSP-16PIN/PB-FREE 40
AK4421ET AKM TSSOP-16/PB-FREE 2,000
AL03TB221KAxial인덕터 50
ALP1203S ALPS BUZZER/PB-FREE 37
AMC7812SRGCT TI VQFN-64PIN/PB-FREE 2,419
AP2191MPG DIODES 8-MSOP 20
AP7331-WG-7 DIODES SOT25/PB-FREE 8,953
AP7333-33SRG-7 DIODES SOT23/PB-FREE 286
ARRAY10K/2012/AR4 178
ARRAYDIP10P10K 54
ARRAYDIP10P3.3K 50
ARRAYDIP6P10K 94
ARRAYDIP8P1.2K(B타입) 92
ARRAYDIP8P1K 99
ARRAYDIP9P100K 40
ARRAYDIP9P15K 70
ARRAYDIP9P1K 43
ARRAYDIP9P3.3K 49
ARRAYDIP9P3K 50
AS4C16M16S-6TIN ALLIANCEMEMORY 54-TSOP-54PIN/PB-FREE 14
ASTMLPD-100.000MHZ-LJ-E-T ABRACON OSC/PB-FREE 2
AT1D-6M3 10
AT24C02C-PUM ATMEL 2,200
AT24CM01-XHM-B MICROCHIP TSSOP-8PIN/PB-FREE 5,382
AT-30533-BLK AGILENT SOT-23 10
AT-32032-BLK AGILENT SOT323 30
AT49BV163DT-70TU ATMEL TSOP-48PIN/PB-FREE 3
AT91SAM9260B-QU ATMEL PQFP-208PIN/PB-FREE 194
AT93C86A-10SU-1.8 MICROCHIP SOIC-8PIN/PB-FRREE 21
ATF54143 AGILENT SOT-343 5
ATMEGA16-16MU ATMEL QFN-44PIN/PB-FREE 1,161
ATMEGA48-20AU ATMEGA TQFP-32PIN/PB-FREE 1
ATMEGA8-16AU ATMEL TQFP-32PIN-PB-FREE 12
ATTINY2313V-10PU ATMEL DIP-20PIN/PB-FREE 3
AVFC5S05Q050 AMOTECH SMD/PB-FREE 1,870
AVFC5S05Q050 AMOTEC SMD 2,300
AX3022F5A AXELITE SOT-89/PB-FREE 360
AXE534124 PANASONIC SONNSOCKET/PB-FREE 90
AXE834124 PANASONIC SMD/PB-FREE 256
AXT534124 PANASONIC SMD/PB-FREE 74
AZ5123-01H.R7G AMAZING SOD523/PB-FREE 150
AZ5125-01H.R7G AMAZING SOD523/PB-FREE 150
B160-13-F/SMA Diode 118
B260-13-F 8
B330AF-13 DIODES DO-221AC 0
B330LA-M3/61T VISHAY DO-214AC(SMA)/PB-FREE 34
B340A-13-F DIODES DO-214AC 0
B360A-13-F DIODES DO-214AC 0
B39182-B9473-P810 EPCOS SMD5-PIN/PB-FREE 15,000
B3F-4000 OMRON TACTSWITCE/PB-FREE 80
B540C-13-F DIODES 81
B72520T140K62 EPCOS 1206 100
BA5406 ROHM SIP-12PIN/PB-FREE 15
BAT54-7 DIODES SOT-23-3/PB-FREE 100
BAT54-7-F DIODES SOT-23-3/PB-FREE 2,790
BAT54A NXP SOT-23/PB-FREE 1
BAT54A ONSEMI 7
BB202 16
BCR401UE6327HTSA1 INFINEON PG-SC74-6/PB-FREE 50
BD912 8
BF1-G01 N/Z LED/PB-FREE 100
BH7881EFV-E2 ROHM TSSOP-24PIN/PB-FREE 50
BL-B2134(5파이그린) 100
BL-B3134(5파이엘로우) 84
BL-HS136A-AV-TRB BRIGHT LED/PB-FREE 30
BLM18BA220SN1D MURATA 0603(1608미터법)/PB-FREE 2,700
BLM18KG121TN1D MURATA 0603(1608미터법)/PB-FREE 102
BLM18PG330SN1D MURATA 0603(1608미터법)/PB-FREE 2,040
BLM21AG102SN1D MURATA 0805(2012미터법)/PB-FREE 3,470
BM10B(0.6)-20DP-0.4V(51) HIROSE CONNECTOR/PB-FREE 10
BM3X5X10 1,000
BM3X5X13 1,000
BM3X5X15 78
BM3X5X17 1,000
BM3X5X25 50
BM3X5X30 50
BM3X5X5 1,000
BM3X5X7 1,000
BMP180 BOSCH SENSOR/PB-FREE 18
BMP180 BOSCH SENSORPRESSURE/PB-FREE 72
BMP280 BOSCH SENSOR/PB-FREE 20
BMP280 BOSCH 8-SMD/PB-FREE 7,900
BMS-253R25.000000MHZ LIHOM OSILATOR 2,685
BMS-253R26.000000MHZ LIHOM OSILATOR 2,050
BMS-323R26.000000MHZ LIHOM OSILATOR 4,344
BMX-2705 KANGSEO BUZZER/PB-FREE 14
BQ24014DRCR T.I SON-10PIN/PB-FREE 20
BQ24035RHLR T.I VQFN-20PIN/PB-FREE 120
BQ24060DRCT T.I SON-10PIN/PB-FREE 5
BQ24070RHLR T.I QFN-20PIN/PB-FREE 75
BQ24103ARHLR T.I QFN-20PIN/PB-FREE 3
BQ27500DRZT T.I SON-12PIN/PB-FREE 18
BS-RB10005 1
BSS138 17
BTA12-600BRG 5
BUF11704AIPWP T.I TSSOP-28PIN/PB-FREE 152
BUF602ID T.I SOIC-8PIN/PB-FREE 50
BUF602IDBVT T.I SOT-23-5PIN/PB-FREE 150
BYPASS103?1KV(10MM)K급 96
BZX84C6V2-7-F DIODES SOT-23-3/PB-FREE 50
BZX84C6V2-7-F DIODES SOT-23-3/PB-FREE 3,185
B타입50K24파이(ON/OFF) 20
C0603C0G1E050C030BA TDK 0201(0603미터법)/PB-FREE 100
C0603C0G1E050C030BA TDK 0201(0603미터법)/PB-FREE 100
C0603C200J5GACTU KEMET 0603(1608미터법)/PB-FREE 60
C0603C200J5GACTU KEMET 0603(1608미터법)/PB-FREE 68
C0805C225K4RACTU KEMET 0805(2012미터법)/PB-FREE 15
C0805C331J5GACTU_330pF_50V_5% KEMET 2
C1608JB1H104M080AA TDK 0603(1608미터법)/PB-FREE 98
C2012X7R1C474K_47nF_16V TDK 10
C2012X7R2A223K_22nF_100V TDK 5
C3216X5R1A106M_10uF_10V TDK 6
C3225X7R1C226M 6
C3225Y5V1H475Z/1.60 63
견적요청 견적확인
 1  2  3  4  5  6  7  8  
서울시 구로구 구로2동 1258번지 중앙유통단지 라3610-3611호
대표전화 : 070-4738-1100~1101 팩스 : 0505-333-8745 사업자번호 : 113-86-43522 대표이사 : 김형은
전자세금계산서 email: yhjung@cselec.co.kr 대표 e-mail : sales1@cselec.co.kr
  Copyright ⓒ HDWEB All rights reserved.